Skip to main content

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit

Het waarborgen van de continuïteit van je bedrijf vereist een proactieve benadering en constante aandacht voor veiligheidskwesties. Het is belangrijk om regelmatig de veiligheidsmaatregelen te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven in een veranderende omgeving.

Voer daarom regelmatig een gedetailleerde risicobeoordeling uit om potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren. Let hierbij op fysieke, operationele, technische en menselijke risico’s die van invloed kunnen zijn op de veiligheid binnen je bedrijf.

Ontwikkel een gedetailleerd noodplan dat verschillende scenario’s omvat, zoals brand, (natuur)rampen, terroristische dreigingen, medische noodgevallen, enzovoort. Zorg ervoor dat dit plan regelmatig wordt getest en bijgewerkt.

Voer een veiligheidsbeleid in dat de normen, doelen en procedures van je bedrijf op het gebied van veiligheid weerspiegelt. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van dit beleid en de bijbehorende procedures en implementeer regelmatige trainingssessies om de bewustwording te vergroten. Creëer een cultuur van veiligheid binnen je bedrijf. Moedig medewerkers aan om veiligheidskwesties te melden en stimuleer betrokkenheid bij het identificeren van risico’s. Train je medewerkers ook in de juiste noodprocedures en zorg voor de beschikbaarheid van noodzakelijke (communicatie) middelen.

Dan neem je veiligheid serieus!

CrisismanagementPreventiemedewerker