Skip to main content

Bedrijfsnoodplannen

Wat houdt een bedrijfsnoodplan in?

Een bedrijfsnoodplan is een document waarin staat hoe werkgevers en werknemers zich moeten gedragen in noodsituaties op de werkplek. Het bedrijfsnoodplan bevat informatie over hoe de werkgever de zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkplek nakomt en hoe de werknemers moeten handelen bij noodsituaties, zoals brand, ongeval of evacuatie.

Wat houdt het bedrijfsnoodplan in?

Een bedrijfsnoodplan is bedoeld om werknemers te beschermen tegen gevaren op de werkplek en om te voorkomen dat noodsituaties uit de hand lopen. Het is belangrijk dat werknemers het bedrijfsnoodplan kennen en dat ze weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Daarom is het aan te bevelen om werknemers te informeren over het bedrijfsnoodplan en om regelmatig oefeningen te doen om ervoor te zorgen dat werknemers de noodprocedures goed kennen.

In een bedrijfsnoodplan staan verschillende procedures en maatregelen beschreven die moeten worden genomen in geval van een noodsituatie, zoals brand, overstroming, stroomuitval, inbraak, cyberaanvallen of andere bedreigingen. Het plan bevat ook de contactgegevens van de verantwoordelijken en de betrokken instanties, zoals de brandweer, politie of andere hulpdiensten.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Elk bedrijf in Nederland is verplicht zich voor te bereiden op noodsituaties. Het is daarom handig, en wordt vaak geëist, om een bedrijfsnoodplan te hebben. En dan maakt het niet uit of je een kleine bakkerij hebt of verantwoordelijk bent voor de veiligheid van een grote multinational, want met een bedrijfsnoodplan kan bedrijfsschade en menselijk leed zoveel mogelijk beperkt worden. Maar wat is er allemaal nodig voor een goed bedrijfsnoodplan?

vraag informatie aan

Inhoud bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan bevat onder andere informatie over:

  • De aanwezige gevaren en risico’s op de werkplek en hoe deze worden beheerd.
  • De noodprocedures voor het verhelpen van noodsituaties, zoals eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.
  • De taken en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers bij noodsituaties.
  • Hoe werknemers zich moeten gedragen bij noodsituaties, zoals waar ze naartoe moeten gaan en wat ze moeten doen.
  • Hoe de communicatie tijdens noodsituaties moet verlopen, bijvoorbeeld hoe werknemers worden geïnformeerd en hoe ze contact opnemen met de hulpdiensten.

zoekt u een andere training?

Wilt u zich direct inschrijven voor een cursus of training? Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de door u gewenste training.

alle trainingen

basim consultancy

Ook met betrekking tot vraagstukken om uw bedrijfsvoering te verbeteren en veiliger te maken zijn wij u graag van dienst. Door onze brede expertise kunnen we u met al uw vragen van dienst zijn.

Naar overzicht

basim producten

Basim veiligheid biedt u een breed scala aan producten om uw bedrijfsvoering veilig te maken en te behouden. Ook kunt u met onze producten aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

webshop