Skip to main content

Overzicht cursussen, trainingen en consultancy

Veiligheidstrainingen

Veiligheidstrainingen spelen een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van medewerkers binnen een bedrijf. Het nut van veiligheidstrainingen:

Veiligheidstrainingen helpen medewerkers bewust te worden van potentiële risico’s op de werkplek. Door training krijgen ze inzicht in de mogelijke gevaren en leren ze hoe ze deze kunnen herkennen. Dit stelt hen in staat proactief te handelen om ongevallen, letsel of schade te voorkomen.

Trainingen moedigen veilig gedrag aan bij medewerkers. Ze leren de juiste procedures, werkwijzen en technieken om veilig te werken. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het correct hanteren van apparatuur en gereedschappen, en het volgen van veiligheidsvoorschriften. Door ze bewust te maken van de risico’s, kan het aantal ongevallen en letsel op de werkplek worden verminderd.

Een veilige werkomgeving bevordert de efficiëntie en productiviteit.

Veiligheidstrainingen dragen bij aan de bedrijfscontinuïteit door het minimaliseren van operationele verstoringen als gevolg van ongevallen, letsel of noodsituaties.

Daarnaast is het creëren van een bedrijfscultuur waarin veiligheid als een kernwaarde wordt beschouwd belangrijk. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en zorgzaam wanneer hun werkgever investeert in hun veiligheid en welzijn. Dit kan leiden tot hogere medewerkerstevredenheid, loyaliteit en een verbeterde werkomgeving.

Veiligheidstrainingen zijn van essentieel belang om een veilige werkomgeving te bevorderen, ongevallen en letsel te verminderen, te voldoen aan regelgeving en de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Kortom, het investeren in veiligheidstrainingen is een waardevolle langetermijninvestering voor bedrijven!

Veilig werken met gevaarlijke stoffenVeilig werken in besloten ruimteVeilig werken op hoogteVeilig werken met heftrucksATEX trainingLoToTo machineveiligheidHACCP voedselveiligheidMangatwachtGasmetenOmgaan met agressieRedden van hoogteVCA BasisVCA VOL

BHV cursussen

BHV-trainingen (Bedrijfshulpverlening) spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van medewerkers binnen een bedrijf.

Bedrijfshulpverleners leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen in geval van letsel of ongevallen op de werkplek. Ze leren levensreddende vaardigheden, zoals reanimatie, het verbinden van wonden en het stabiliseren van letsel totdat professionele hulp arriveert. Snelle en adequate eerste hulp kan de ernst van verwondingen verminderen en mogelijk levens redden.

Ook leren ze hoe ze branden kunnen voorkomen, hoe ze brandmeldsystemen kunnen gebruiken en hoe ze veilig kunnen evacueren. Ze krijgen instructies over het juiste gebruik van brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen. Door medewerkers op te leiden in brandveiligheid, kunnen bedrijven de kans op brand verminderen en de schade beperken als er toch een brand uitbreekt.

Daarnaast krijgen ze instructies over ontruiming en evacuatieprocedures in geval van noodsituaties, zoals brand, bommeldingen of andere bedreigingen. Medewerkers leren hoe ze snel en ordelijk kunnen evacueren, waar ze zich moeten verzamelen en hoe ze de hulpdiensten kunnen waarschuwen.

BHV trainingen leren medewerkers hoe ze moeten reageren en coördineren tijdens noodsituaties. Ze leren hoe ze de juiste autoriteiten en hulpdiensten moeten informeren, hoe ze de situatie moeten beoordelen en hoe ze de veiligheid van anderen kunnen waarborgen. Dit helpt bij een georganiseerde en efficiënte respons tijdens noodsituaties.

Kortom, het opleiden van Bedrijfshulpverleners draagt bij aan een veiligere werkomgeving en minimaliseert de kans op letsel of schade!

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener (BHV)Basis EHBO Oranje KruisHerhaling EHBO Oranje KruisReanimatie Training incl. AEDBasiscursus PloegleiderHerhalingstraining Ploegleider BHVCoördinator / Hoofd BHVScenario trainingenOntruimingsoefeningenBeheerder Brandmeld installatie

Bedrijfscontinuïteit

Het waarborgen van de continuïteit van je bedrijf vereist een proactieve benadering en constante aandacht voor veiligheidskwesties. Het is belangrijk om regelmatig de veiligheidsmaatregelen te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven in een veranderende omgeving.

Voer daarom regelmatig een gedetailleerde risicobeoordeling uit om potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren. Let hierbij op fysieke, operationele, technische en menselijke risico’s die van invloed kunnen zijn op de veiligheid binnen je bedrijf.

Ontwikkel een gedetailleerd noodplan dat verschillende scenario’s omvat, zoals brand, (natuur)rampen, terroristische dreigingen, medische noodgevallen, enzovoort. Zorg ervoor dat dit plan regelmatig wordt getest en bijgewerkt.

Voer een veiligheidsbeleid in dat de normen, doelen en procedures van je bedrijf op het gebied van veiligheid weerspiegelt. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van dit beleid en de bijbehorende procedures en implementeer regelmatige trainingssessies om de bewustwording te vergroten. Creëer een cultuur van veiligheid binnen je bedrijf. Moedig medewerkers aan om veiligheidskwesties te melden en stimuleer betrokkenheid bij het identificeren van risico’s. Train je medewerkers ook in de juiste noodprocedures en zorg voor de beschikbaarheid van noodzakelijke (communicatie) middelen.

Dan neem je veiligheid serieus!

CrisismanagementPreventiemedewerker

Consultancy

Basim veiligheidsgroep kan u ook van dienst zijn bij het opstellen van BHV plannen, Risico inventarisaties of andere beleidsstukken. Ondersteuning of het compleet overdragen aan ons is geen probleem. Dankzij onze jarenlange ervaring in veel verschillende branches kunnen wij u een gedegen advies geven.

LegionellabeheerRisico Inventarisatie & EvaluatieBHV BeleidsplannenOntruimingsplannenBedrijfsnoodplannen