Skip to main content

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

De training veilig werken met gevaarlijke stoffen is gericht op het opleiden van werknemers in het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. De inhoud van een training veilig werken met gevaarlijke stoffen kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf en de werkomgeving, maar meestal omvat de training de volgende onderwerpen:

Wat zijn gevaarlijke stoffen, risico’s van gevaarlijke stoffen, veilig werken met gevaarlijke stoffen, opruimen van spills en ongelukken met gevaarlijke stoffen.

Inhoud van de training

Als je in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, is het belangrijk om snel te handelen om jezelf en anderen te beschermen. Wat ga je leren:

 1. Identificatie van gevaarlijke stoffen: In deze training wordt geleerd hoe gevaarlijke stoffen geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van MSDS-blad  (Material Safety Data Sheet).
 2. Risicoanalyse: Hierbij wordt geanalyseerd en beoordeeld hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden beperkt.
 3. Training over het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 4. Opslag en transport. Hierbij wordt geleerd over het veilig opslaan, transporteren en hanteren van gevaarlijke stoffen.
 5. Eerste hulp bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen: gebruik van nooddouches, oogdouches en andere decontaminatieprocedures.
 6. Training over wet- en regelgeving met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen, inclusief de verplichtingen van werkgevers en werknemers.
 7. Vergroten van bewustwording van de gevaren van gevaarlijke stoffen en hoe deze gevaren kunnen worden beperkt.

Arbowet en gevaarlijke stoffen

Volgens de Arbowet moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Als dit niet mogelijk is, moeten er maatregelen worden genomen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken.

Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen, moeten werkgevers onder andere:

 • Informatie geven over de gevaarlijke stoffen waarmee werknemers in aanraking kunnen komen, inclusief de risico’s en de maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling te beperken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, maskers en brillen) verstrekken en ervoor zorgen dat deze op de juiste manier worden gebruikt.
 • Veiligheidsprocedures opstellen en ervoor zorgen dat deze worden opgevolgd.
 • Spills van gevaarlijke stoffen op de juiste manier opruimen en ervoor zorgen dat werknemers weten hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen tijdens het opruimproces.

Als werkgevers deze verplichtingen niet nakomen, kunnen ze worden aangeklaagd voor overtreding van de Arbowet. Werknemers kunnen ook hun werkgever aanspreken op het niet nakomen van de verplichtingen en klachten indienen bij de inspectie SZW.

Schrijf je in voor de training

Details over de cursus:

 • Duur: 1 dagdeel
 • Inzet: 1 trainer
 • Locatie: Incompany of BHV Oefencentrum
 • Deelnemers: Maximaal 6 deelnemers
 • Certificaat: Ja
 • Lesstof: Praktijkdag
 • Lotus slachtoffer: niet van toepassing
 • Inclusief lunch: nee
 • Inclusief koffie en thee: ja
 • Speciale vereisten deelnemer: geen

Zoekt u een andere training?

Wilt u zich direct inschrijven voor een cursus of training? Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de door u gewenste training.

Alle trainingen

Basim consultancy

Ook met betrekking tot vraagstukken om uw bedrijfsvoering te verbeteren en veiliger te maken zijn wij u graag van dienst. Door onze brede expertise kunnen we u met al uw vragen van dienst zijn.

Naar overzicht

Basim producten

Basim veiligheid biedt u een breed scala aan producten om uw bedrijfsvoering veilig te maken en te behouden. Ook kunt u met onze producten aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

Webshop

Controle en onderhoud

Basim biedt u de mogelijkheid om de jaarlijkse controle van blusmiddelen, noodverlichting en vluchtwegen uit te voeren. Afgekeurde middelen vervangen we natuurlijk voor u, zodat u er verder geen omkijken naar heeft.

Meer informatie