Skip to main content

BHV Beleidsplannen

Wat is een BHV beleidsplan?

Het hebben van een BHV-beleidsplan is een belangrijke basis voor de inrichting van uw BHV-organisatie. In dit BHV-beleidsplan wordt namelijk beschreven hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, welke rollen er bekleed worden en hoe de BHV-organisatie opgeleid, getraind en geoefend blijft.

Ook wordt er gekeken naar welke hulpmiddelen de BHV-organisatie ter beschikking heeft, de gedragsregels van de organisatie, welke overleggen er gehouden dienen te worden, de medezeggenschapsraden en de communicatie.

Hoe komt uw BHV plan tot stand?

Door het opstellen van een BHV-beleidsplan krijgt uw organisatie richtlijnen en handvaten om de BHV-organisatie goed te positioneren en krijgt de BHV-organisatie richtlijnen en handvaten om op juiste en georganiseerde manier te kunnen handelen bij calamiteiten.

Het doel van een maatgevende BHV-beleidsplan is om specifieke risico’s in kaart te brengen en hierop te kunnen anticiperen, welk directe en indirecte schade kan voorkomen door tijdens calamiteiten op de juiste manier te handelen.

Hierbij wordt wet- en regelgeving als uitgangspunt gebruikt, maar ook de risico’s welke organisatie specifiek zijn worden hierbij meegenomen. Van regelgericht naar risicobewust.

Het BHV Beleidsplan

Het opstellen van een goed beleidsplan doen wij natuurlijk niet alleen. Samen met u nemen wij de verschillende aspecten van uw organisatie door, waardoor wij een goed beeld van uw organisatie hebben en u een maatgericht beleidsplan kunnen aanbieden.

vraag informatie aan

Details van een beleidsplan

  • De visie van de organisatie;
  • De (rest) risico’s vanuit de RI&E;
  • De beleidsregels en gedragsregels vanuit overige veiligheidsstukken;
  • De trainingen en oefeningen van de BHV-organisatie;
  • De rollen binnen de BHV-organisatie;
  • De overlegstructuur;
  • De materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • De in- en externe communicatie;
  • De registratie van calamiteiten;

zoekt u een andere training?

Wilt u zich direct inschrijven voor een cursus of training? Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de door u gewenste training.

alle trainingen

Basim consultancy

Ook met betrekking tot vraagstukken om uw bedrijfsvoering te verbeteren en veiliger te maken zijn wij u graag van dienst. Door onze brede expertise kunnen we u met al uw vragen van dienst zijn.

naar overzicht

basim producten

Basim veiligheid biedt u een breed scala aan producten om uw bedrijfsvoering veilig te maken en te behouden. Ook kunt u met onze producten aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

webshop