Skip to main content

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wat is een RI&E

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een systematische inventarisatie van risico’s die zich kunnen voordoen in een organisatie of bedrijf. Het doel van de RI&E is om in kaart te brengen welke risico’s er zijn en hoe groot deze risico’s zijn, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Regelgeving Risico Inventarisatie en Evaluatie

In Nederland is de Arbowet de belangrijkste regelgeving voor de RI&E. In deze wet staat beschreven dat werkgevers verplicht zijn om een RI&E uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen om de geïnventariseerde risico’s te verminderen of te elimineren. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om medewerkers te informeren over de risico’s op de werkvloer en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Naast de Arbowet zijn er ook andere regelgevingen die van toepassing kunnen zijn op de RI&E, zoals de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Omgevingswet. Deze wetten stellen eisen aan de omgang met gevaarlijke stoffen, de opslag van gevaarlijke stoffen en de omgang met afvalstoffen.

Opzet van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een RI&E bestaat uit verschillende stappen:

Inventariseren: Hierbij worden alle potentiële risico’s op de werkvloer in kaart gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rondgang op de werkvloer, het bespreken van werkprocessen met medewerkers en het raadplegen van veiligheidskaarten.

Evalueren: Na het inventariseren van de risico’s worden deze geëvalueerd op basis van de kans dat ze optreden en de mogelijke gevolgen daarvan. Hieruit volgt een prioritering van de risico’s.

Plan van aanpak: In het plan van aanpak worden de maatregelen beschreven die genomen kunnen worden om de geïnventariseerde risico’s te verminderen of te elimineren. Hierbij wordt rekening gehouden met de prioritering die is vastgesteld bij de evaluatie.

Toetsing: Het plan van aanpak wordt getoetst door een deskundige. Hierbij wordt beoordeeld of alle risico’s goed zijn geïnventariseerd en of de maatregelen voldoende zijn.

vraag informatie aan

Details:

  • Intakegesprek
  • Opzet RI&E
  • Plan van Aanpak
  • Toetsing via Arbodienst
  • Overhandiging aan klant

zoekt u een andere training?

Wilt u zich direct inschrijven voor een cursus of training? Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de door u gewenste training.

alle trainingen

basim consultancy

Ook met betrekking tot vraagstukken om uw bedrijfsvoering te verbeteren en veiliger te maken zijn wij u graag van dienst. Door onze brede expertise kunnen we u met al uw vragen van dienst zijn.

consultancy

basim producten

Basim veiligheid biedt u een breed scala aan producten om uw bedrijfsvoering veilig te maken en te behouden. Ook kunt u met onze producten aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

webshop