Skip to main content

Training Mangatwacht / Buitenwacht

Wat houdt de training Mangatwacht in

De cursus Buitenwacht / Mangatwacht heeft betrekking op het veilig werken in besloten ruimtes, zoals tanks, silo’s en kelders.

Inhoud van de training Mangatwacht

 1. Je leert over de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op het werken in besloten ruimtes. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de Arbowet, het Arbobesluit en de richtlijnen van de Inspectie SZW.
 2. Verschillende risico’s en gevaren die kunnen optreden bij het werken in besloten ruimtes, zoals verstikking, vergiftiging, brand en explosies. Ook leren je hoe deze risico’s kunnen worden voorkomen en welke maatregelen er genomen moeten worden in geval van een noodsituatie.
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn bij het werken in besloten ruimtes, zoals adembescherming, veiligheidsharnassen en gasdetectoren. Ook leer je hoe deze beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 4. Procedures en werkinstructies die moeten worden gevolgd bij het werken in besloten ruimtes. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het betreden en verlaten van de ruimte, de communicatie tussen de verschillende betrokkenen en de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies, zoals de buitenwacht en mangatwacht.
 5. Tijdens de cursus is er ook ruimte voor praktijkoefeningen. Je leert hoe je moet handelen in verschillende situaties en oefent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatieapparatuur.

Regelgeving met betrekking tot training Mangatwacht

 1. In de Arbowet. Deze wet bepaalt onder andere dat werkgevers verplicht zijn om maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Bij het betreden van besloten ruimtes moeten werkgevers daarom zorgen voor voldoende informatie, instructie en toezicht.
 2. In het Arbobesluit. Het is bijvoorbeeld verplicht om voorafgaand aan het betreden van een besloten ruimte een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en een werkvergunning te verstrekken.
 3. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en het Arbobesluit. Deze kan boetes opleggen aan werkgevers die zich niet aan de regels houden.
 4. Naast nationale wetgeving zijn er ook Europese richtlijnen van toepassing op het werken in besloten ruimtes. Zo is er bijvoorbeeld de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die bepaalt dat arbeidsmiddelen (zoals ademluchttoestellen en gasdetectoren) aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen.
Schrijf je in voor de training

Details over de cursus:

 • Duur: 1 dagdeel
 • Inzet: 1 trainer
 • Locatie: Incompany of BHV Oefencentrum
 • Deelnemers: Maximaal 6 deelnemers
 • Certificaat: Ja
 • Lesstof: Praktijkdag met E-learning
 • Inclusief lunch: nee
 • Inclusief koffie en thee: ja
 • Speciale vereisten deelnemer: geen

zoekt u een andere training?

Wilt u zich direct inschrijven voor een cursus of training? Klik op onderstaande button om u in te schrijven voor de door u gewenste training.

alle trainingen

Basim consultancy

Ook met betrekking tot vraagstukken om uw bedrijfsvoering te verbeteren en veiliger te maken zijn wij u graag van dienst. Door onze brede expertise kunnen we u met al uw vragen van dienst zijn.

Naar overzicht

basim producten

Basim veiligheid biedt u een breed scala aan producten om uw bedrijfsvoering veilig te maken en te behouden. Ook kunt u met onze producten aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

webshop